Tuesdays

10:00 am

דיני מקרקעין

 

 עו"ד דוד מזרחי מייצוג בתחום דיני המקרקעין: גירושין, משמורת ילדים, מזונות, הסכמי ממון, ידועים בציבור, ירושות וצוואות. דוד

השרות המשפטי כולל :

  • ייצוג משפטי בהליכים רלוונטיים

  • עריכת הסכמי שלום בית, גירושין

     ואישורם בבית המשפט

 מקרקעין

מקרקעין הם נכסים שאינם מיטלטלין. דהיינו קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה. על פי רוב ההגדרות, כוללים המקרקעין כל דבר המחובר לקרקע חיבור של קבע, ויש אף הגדרות הכוללות דברים המחוברים חיבור זמני. לישות בעלת הבעלות במקרקעין יש זכות להחזיק במקרקעין ולעשות בהם עסקאות. הבעלות על מקרקעין חלה גם מתחת לפני הקרקע, וגם מעל הקרקע למעט מעבר אווירי מעל הקרקע. דוד

   בית

וכו'. דוד

 בבית 

היי. דוד